Основоположник на висшето техническо образование в България (Основан през 1942 г. с указ на цар Борис III). Най-реномираният университет в направление „Архитектура, строителство и геодезия“. Традиционно на първо място сред висшите училища в своето професионално направление. Международно признати дипломи - по архитектура (Франция и RIBA, Великобритания) и инженерство (FEANI-Европа). Европейската система за трансфер на кредити (ECTS) осигурява възможност за обучение в чужбина. Практически всички сгради, заводи, мостове и цялата транспортна и водна инфраструктура, построени през последните 60 години са дело на възпитаниците на УАСГ. УАСГ е желан партньор от български и международни университети и институции. Дипломирани в УАСГ архитекти и инженери са работили и работят по специалността си във всички краища на света. Възможност за обмен на студенти с чуждестранни университети по програмата ERASMUS+. Възможност за участие в дейностите на Студентски Съвет. Възможност за участие в спортни турнири в различни спортове като футбол, баскетбол, ски и др. Учебно-оздравителна спортна база в Семково - за ски и практики. Центърът за кариерно развитие на УАСГ съдейства на студентите да си намерят почасова работа по време на следването и постоянна работа след дипломирането си. УАСГ предоставя се възможност за платен стаж в чуждестранна компания за период между 6 месеца и 1 година след дипломиране на студента. УАСГ е разположен в центъра на града. Гарантирано място за всеки студент в студентско общежитие. Избор сред пет различни факултета и някои уникални за страната специалности.

Прием в УАСГ за 2024 г

АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ

(За подробна информация за всяка от специалностите натиснете съответния линк към сайта на УАСГ)

СТРОИТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ

(За подробна информация за всяка от специалностите натиснете съответния линк към сайта на УАСГ)

ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

(За подробна информация за всяка от специалностите натиснете съответния линк към сайта на УАСГ)

ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

(За подробна информация за всяка от специалностите натиснете съответния линк към сайта на УАСГ)

ФАКУЛТЕТ ПО ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО

(За подробна информация натиснете съответния линк към сайта на УАСГ)

Важни дати

Приемане на заявление за явяване на изпит27.05. – 05.06.
(в зала 225, Ректорат УАСГ)

27.05. – 03.06.
(on-line)

Изпит по:Дата:
Математика07.06. (от 8:00 ч.)
Рисуване I част (перспектива)
10.06. (от 8:00 ч.)
Рисуване II част (пластичен модел)12.06. (от 8:00 ч.)
Рисуване III част (цветна композиция)14.06. (от 8:00 ч.)
Английски език (само за ССС – англоезично обучение)17.06. (от 9:00 ч.)
Приемане на заявление за кандидатстване и класиране17.06. – 28.06.
(в зала 225, Ректорат УАСГ)

17.06. – 27.06.
(on-line)

Телефон за консултации и въпроси (отдел “Учебни дейности”): +359 884068133

За УАСГ…

Вашите бъдещи преподаватели са водещи специалисти в своята област, които работят по проекти с национално и международно значение. Техните научни разработки и експертиза ще ви позволят да придобиете нужните базови познания за успешната Ви бъдеща кариера.

46

Специалности, които да изберете

5000

Студенти

История на УАСГ

1

Началото на техническото образование в България се поставя през 1942 година, в разгара на Втората световна война и в изключително тежки условия. Тогава много наши инженери и архитекти, завършили образованието си в чужбина, се завърнали в България, за да поставят началото и да дадат своя принос за развитието на техническото образование в страната. Замисълът на основателите на ВТУ е то да дава не само знания, а и умения на бъдещите архитекти и инженери. Тази традиция продължава и до днес. Занятията в новосъздаденото ВТУ започват на 5 октомври 1942 г., като са приети 65 студенти в отдела за строително инженерство и 50 студенти в отдела за земемерно инженерство.

2

През 1945 г. се превръща в Държавна политехника. През 1953 г. се отделя като Инженерно-строителен институт (ИСИ), който през 1963 г. е преименуван на Висш инженерно-строителен институт (ВИСИ).
През 1977 г. – на Висш институт по архитектура и строителство (ВИАС).
През 1990 г. ВИАС е преименуван на Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) по решение на Общото събрание на ВИАС, а на 21 юли 1995 г. официално е преобразуван в университет с решение на Народното събрание.

3

Днес УАСГ е най-реномираният строителен университет у нас. За 80-годишната му история в Университета са обучени над 35 000 архитекти, инженери и геодезисти.
Практически всички сгради, заводи, електроцентрали и цялата транспортна и водна инфраструктура, построени през последните 70 г., са дело на възпитаниците на УАСГ. Университетът по архитектура, строителство и геодезия вече 80 години създава професионалисти, които проектират и изграждат съвременния облик на България.

80

години

Студентският живот

Обучението в УАСГ включва лекции и упражнения, лабораторни занятия и посещения на обекти, практики. Традиционно се провежда университетско Парти, както и хумористични академични награди “ХАОС”. Студентите имат възможност да се включат в разнообразни спортни събития и състезания, да участват в изложби, да се включат в дейностите на Студентски съвет и много други.
Програмата Еразъм+ дава възможност за обучение или практика в чужбина.

Свържете се с нас сега